Βιογραφικό

Επαγγελματική εμπειρία

 • Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου, 21/9/2015 – σήμερα
 • Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Δημόσιες Συμβάσεις, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου, 5/3/2013 – 21/9/2015 
 • Δημόσιες Συμβάσεις, Λογιστική Δημοσίου, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις, Δήμος Παπάγου-Χολαργού, Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, 1/9/2009 – 4/3/2013
 • Οικονομικά καθήκοντα στο Τμήμα Εσόδων, Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 3/4/2006 – 31/8/2009

Σπουδές

 • Υπ. Διδάκτορας στη Διοίκηση και Οικονομική Ανάλυση Έργων στον Δημόσιο Τομέα, Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017 – 2020
 • Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση – Κατεύθυνση Δημόσια Διοίκηση, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τίτλος Διπλωματικής εργασίας: «Αποτελεσματική διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Πολιτικών στον τομέα Ασύλου»
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση & Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τίτλος Διπλωματικής εργασίας: «Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Η προοπτική του Cloud Computing στη Δημόσια Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»
 • Πτυχίο Οργάνωσης. & Διοίκησης Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αναμενόμενη Ολοκλήρωση εντός του 2018
 • Πτυχίο Μαθηματικών – Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ξένες γλώσσες

 • Αγγλικά, Άριστα (C2)
 • Γερμανικά: Πολύ Καλά (C1)

Ανακοινώσεις σε συνέδρια και συνδιασκέψεις

 • Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα: Το ρίσκο της διαχείρισης προγραμμάτων στον τομέα της διεθνούς προστασίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Λουτράκι, 2017
 • Ανασχεδιασμός διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων με τη χρήση λύσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Λουτράκι, 2015
 • Κοστολόγηση Υπηρεσιών με τη μέθοδο Activity Based Costing, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2014
 • Η χρήση ιστοσελίδων ανοιχτού κώδικα στους Δημοτικούς Αθλητικούς Οργανισμούς, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού, Αθήνα, 2013
 • Εξοικονόμηση πόρων σε ΝΠΔΔ ΟΤΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη, 2012