3ο Συνέδριο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Λουτρακι, 2017 

 Περίληψη:

Η Ελλάδα, από τις αρχές του 2015 και έπειτα, βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανάγκη διαχείρισης της μεγάλης αύξησης των ροών προσφύγων και μεταναστών που αφίχθησαν στη χώρα κυρίως μέσω της Μεσογείου. Το 2015 οι αφίξεις στα ελληνικά νησιά παρουσίασαν αύξηση 1988% (UNHCR). Το 2016 και το 2017 οι αφίξεις εμφανίζονται ελαφρώς μειωμένες, ωστόσο το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί. 

Η αντιμετώπιση και διαχείριση του φαινομένου από μια χώρα που βρίσκεται σε οικονομική κρίση είναι δύσκολη καθώς δημιουργείται σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση. Για τον λόγο αυτό η ΕΕ και διάφοροι Διεθνείς Οργανισμού συμμετέχουν προσφέροντας οικονομικούς -κυρίως- πόρους. Η διαχείριση των διατιθέμενων πόρων, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αποτελεί δύσκολη υπόθεση καθώς θα πρέπει να διασφαλίζεται ταυτόχρονα με την άμεση υιοθέτηση των αλλαγών και η τήρηση του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό η ανάλυση ρίσκου καλείται να απαντήσει στις ανωτέρω προκλήσεις.

Η απότομη αύξηση των ροών δεν έδωσε στην ελληνική Πολιτεία τον απαιτούμενο χρόνο για να αναπτύξει ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπισης. Πολλές δράσεις σχεδιάστηκαν βιαστικά, ενώ η ρευστότητα της ελληνικής πολιτικής και οικονομικής ζωής δημιούργησαν συνθήκες αβεβαιότητας και αστάθειας. Παράλληλα με τις μεταβολές των ροών κατά τη διάρκεια της κρίσης ξεκίνησαν νέες πολιτικές της ΕΕ (relocation, EU-Turkey Statement κά). Οι τελευταίες έλυσαν μεν προβλήματα, ωστόσο αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ολοκλήρωση προηγούμενων πολιτικών. Πέραν των ανωτέρω η ύπαρξη περιορισμένων πόρων οδηγεί στην επιλογή των δράσεων που μπορεί η πολιτεία να υλοποιήσει. Λόγω της φύσης των δράσεων δεν είναι εύκολη η αποτίμηση του κοινωνικού οφέλους σε νομισματικές μονάδες έτσι ώστε σε σύγκριση με το κόστος να επιλεγεί η βέλτιστη.

Καθώς λοιπόν η διεθνής κοινότητα εστιάζει στη βοήθεια της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, οι αντοχές της Πολιτείας δοκιμάζονται συνεχώς ενώ η ορθή διαχείριση των πόρων αποτελεί δύσκολο ζητούμενο.

Attachments:
Download this file (20171204_Biblio_Perilhpsewn.pdf)20171204_Biblio_Perilhpsewn.pdf[Βιβλίο Περιλήψεων]1757 kB
Download this file (PsirConferenceProgram2017.pdf)PsirConferenceProgram2017.pdf[Πρόγραμμα Συνεδρίου]7132 kB